Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


facebook logo

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
1893 – 1899 Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος 
1911 – 1933 Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος
1934 – 1960 Θεμιστολής Δέρβης
1961 – 1966 Οδυσσέας Ιωαννίδης 
1967 – 1970 Ματθαίος Κωνσταντινίδης 
1971 – 1972 Οδυσσέας Ιωαννίδης
1972 – 1979 Μήτρος Κητρομιλίδης 
1979 – 1981 Νίκος Αγρότης
1981 – 1988 Ανδρέας Χ. Ζένιος 
1988 – 1993 Σώζος Χουλιώτης 
1993 – 1999 Ανδρέας Παπαβασιλείου 
1999 – 2001 Άκης Μιχαηλίδης 
2002 – 2003 Μιχάλης Πιτυρής
2004 Νίνα Μουσιούττα
2005 – 2011 Νίκος Ματθαίου 
2012 - 2016 Γιάννης Οικονομίδης 
2017 - Νίκος Μεγάλεμος