Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


facebook logo

ΕΝΤΥΠΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σχέδιο Υπηρεσίας Σχολικού Βοηθού στα Νηπιαγωγεία (Νηπιαγωγείο Φανερωμένης)
Έντυπο αίτησης για εργοδότηση ως Σχολικός Βοηθός στα Νηπιαγωγεία (Νηπιαγωγείο Φανερωμένης) - Αίτηση
Έντυπο αίτησης για εργοδότηση Έκτακτου Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα
Καθήκοντα, Ευθύνες και Απαιτούμενα Προσόντα Έκτακτου Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα
Έντυπο αίτησης για τη θέση Γραμματέα για τα Κληροδοτήματα της ΕΕΕΛ 
Καθήκοντα, Ευθύνες και Απαιτούμενα Προσόντα Γραμματέα για τα Κληροδοτήματα της ΕΕΕΛ
Έντυπο αίτησης για εργοδότηση ως Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημοτικά Σχολεία - Σχέδιο Υπηρεσίας
Έντυπο αίτησης για εργοδότηση ως Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημοτικά Σχολεία - Αίτηση
Εργοδότηση ως Σχολικός Βοηθός Συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες - Αίτηση/Προσόντα/Καθήκοντα
Έντυπο αίτησης για Υποτροφία
Έντυπο αίτησης για Υποτροφία σε συνεργασία με το Frederick University 
Έντυπο αίτησης για θέση πολιτικού μηχανικού με αγορά υπηρεσιών 
Απιαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες Τεχνικού (Πολιτικού Μηχανικού) ΕΕΕΛ
Έντυπο αίτησης για θέση Αντικαταστάτριας Καθαρίστριας