Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


facebook logo

ΟΡΑΜΑ

 Το Συμβούλιο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας εκφράζει τις ευχαριστίες σ’ όλους όσους τους εμπιστεύτηκαν για να αναλάβουν αυτό το σοβαρό έργο.

Από μέρους του Συμβουλίου υπάρχει η διαβεβαίωση ότι τόσο ο Πρόεδρος και τα Μέλη του, θα εργαστούν με ζήλο και υπευθυνότητα για να φέρουν σε αίσιο πέρας το καθήκον που ανέλαβαν.

Οι καιροί διαγράφονται δυσχερείς. ΄Εχοντας επίγνωση της όλης κατάστασης θα δοθεί προτεραιότητα στις άμεσες ανάγκες των σχολείων της περιφέρειας Λευκωσίας, θα εκπονηθούν σχέδια για να μην διασαλευτεί στο ελάχιστο η λειτουργία της εκπαίδευσης και θα γίνουν έργα που θα διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τη μόρφωση, την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών.

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας έχοντας πλήρη ενημέρωση των αναγκών που καθημερινά προκύπτουν στα εκπαιδευτήρια μας, δεν θα παραλείψει να τις ικανοποιήσει έτσι ώστε να μην προκύψουν καθόλου αδυναμίες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Παράλληλα με την υλικοτεχνική αρωγή, η Σχολική Εφορεία θα συνεχίσει να προωθεί τις καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητές της γιατί πιστεύει ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ο Πολιτισμός είναι το εχέγγυο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία του τόπου μας και για τους νέους μας που δικαιούνται τα καλύτερα.