Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


facebook logo

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/11/2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Α.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
Α.1  Γενικές Πληροφορίες για την Εφορεία
Χαιρετισμός Προέδρου Εφορείας Λευκωσίας Ιστότοπος www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Εκδηλώσεις Εφορείας Λευκωσίας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Ιστορικά σχολεία Εφορείας  www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Μουσεία Παγκυπρίου Γυμνασίου www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Α.2  Εφορεία
΄Οραμα Ιστότοπος www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Ιστορικό Εφορείας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Χρέος και ιστορία ΕΕΕΛ - 120 χρόνια προσφοράς www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Ιδρυτική Πράξη Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Προέδροι Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Συμβούλοι Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Οργανόγραμμα www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Νομοθεσία www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Α.3  Σχολεία
Κατάλογοι σχολείων Ιστότοπος www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Λευκωσίας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Δραστηριότητες www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Εκδηλώσεις Εφορείας Λευκωσίας www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Σεμινάρια www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Εκδόσεις www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Εκδηλώσεις Μουσείων Παγκυπρίου Γυμνασίου   ΄Όχι Δωρεάν 
Α.4 Ενημέρωση
΄Εντυπα - αιτήσεις Ιστότοπος www.eeel.org.cy ΄Όχι  
Προφορές - προκήρυξη μέσω δημοσίων συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy Ναι Δωρεάν 
Νέα & Ανακοινώσεις - προκήρυξη κενών θέσεων εργατικού προσωπικού & συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Ιστότοπος & Ημερήσιος Τύπος www.eeel.org.cy Ναι Με χρέωση ο ημερήσιος τύπος
Α.5 Επικοινωνία
Τηλέφωνα προσωπικού στην Εφορεία Ιστότοπος www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν 
Γραφεία Εφορείας - τοποθεσία www.eeel.org.cy ΄Όχι Δωρεάν