Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας


facebook logo

Διεύθυνση:
Τ.Θ. 21034
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
1500
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο:
22 459722
Φαξ:
22 343361
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)